Nieuws & inzichten

Waarom moet je de huurovereenkomst registeren?

Het belang van de registratie van uw huurovereenkomsten mag niet onderschat worden. Maar wat is juist die registratie? Is de registratie van de huurovereenkomst verplicht? En wie dient de huurovereenkomst te registeren?

De registratie van een huurcontact houdt in dat het bevoegde registratiekantoor de belangrijkste gegevens van een huurcontract inschrijft in een daarvoor voorzien register. U kan uw registratie zowel online via MyMinFin als per post in orde brengen. Er is een andere regeling voorzien naargelang het doel van het type verhuring.

De huurovereenkomst met als uitsluitend doel de huisvesting

Indien het onroerend goed uitsluitend bestemd is voor de huisvesting van een gezin of van één person moet de eigenaar (de verhuurder) het huurcontract én de plaatsbeschrijving laten registreren en dit binnen twee maanden vanaf de ondertekening van de overeenkomst. Ook de huurder kan overgaan tot registratie van de huurovereenkomst maar hij is hier wettelijk niet toe verplicht.

De registratie is gratis.

De huurovereenkomst niet uitsluitend bestemd voor huisvesting

Indien een onroerend goed niet uitsluitend bestemd is voor de huisvesting van een gezin of van één persoon (men denkt dan aan een handelszaak of een bedrijfsgebouw), moet de eigenaar (de verhuurder) of de huurder het huurcontract én de plaatsbeschrijving laten registreren. De huurovereenkomst zal in dit geval vaak bepalen wie de registratie in orde moet brengen. De overeenkomst moet binnen vier maanden vanaf de ondertekening geregistreerd worden.

De registratie is in dit geval niet gratis. De registratierechten bedragen in dat geval 0,2 % op het totaalbedrag van de huurprijs en de lasten die aan de huurder zijn opgelegd voor de duur van het huurcontract, met een minimum dat niet lager mag zijn dan het algemeen vast recht van 50 euro. De betaling dient te gebeuren vóór het einde van de termijn van vier maanden, anders riskeert u een boete wegens vertraging.

Waarom uw huurovereenkomst registreren? Rechtszekerheid!

Het registreren van de huurovereenkomst verleent de huurovereenkomst een ‘vaste datum’. Dit wil zeggen dat niemand die datum nog kan betwisten en dat de overeenkomst bindend is voor derde partijen, hetgeen voordelig is voor zowel de huurder als de verhuurder.

Als het huurcontract voor huisvesting bestemd is en de woning als hoofdverblijfplaats wordt gebruikt, is bij een verkoop van het verhuurde onroerend goed de huurder vanaf de ‘vaste datum’ wettelijk beschermd tegen uitzetting door de nieuwe eigenaar-verhuurder gezien deze laatste gebonden is door de huurovereenkomst.

Daarnaast heeft ook de verhuurder baat bij de registratie van de huurovereenkomst. Als de eigenaar de huurovereenkomst voor een woning bestemd tot hoofdverblijfplaats, geregistreerd heeft, moet de huurder namelijk een opzegtermijn respecteren om de huurovereenkomst te beëindigen. Is de overeenkomst niet geregistreerd, dan kan de huurder de huurovereenkomst ten alle tijden beëindigen zonder dat er enige opzegtermijn of opzegvergoeding verschuldigd is.

! Opgepast, deze regels gelden enkel voor huurovereenkomsten afgesloten in Vlaanderen. Voor huurovereenkomsten afgesloten in Brussel dient de huurder de verhuurder eerst in gebreke te stellen om aan zijn registratieplicht te voldoen. Doet hij hierna nog steeds niet het nodige, dan kan de huurovereenkomst opgezegd worden zonder opzegtermijn of -vergoeding. !

De registratie van een huurovereenkomst voor een onroerend goed dat deels bestemd is voor huisvesting en deels voor andere doeleinden, biedt de verhuurder bovendien het voordeel dat de inkomstenbelasting voor ieder gedeelte afzonderlijk wordt vastgesteld en belast. Bij gebrek aan registratie zullen daarentegen de volledige netto-huurinkomsten belastbaar zijn.

Zoals u kunt lezen, zijn de voordelen van de registratie van uw huurovereenkomst legio. Wacht dan ook zeker niet te lang om dit in orde te brengen. Had u bijkomend nog vragen of wenst u wat hulp bij het registreren van uw huurovereenkomst? Aarzel niet om onze specialisten huurrecht te contacteren!

Logo

Your one-stop-shop for day-to-day business law

Locatie: Bekijk de kaart
Tel: +32 (0) 2 253 26 00
E-mail: info@fairway.law

Maak een afspraak

Neem contact op voor meer informatie of om een afspraak te maken.

info@fairway.law
Maandag - Vrijdag 09u.00-18u.00

Over ons

Dankzij onze decennialange in-house ervaring in uiteenlopende rechtsdomeinen, kan ons multidisciplinair team u optimaal bijstaan bij de meest diverse kwesties en dit tijdens alle fases van een juridisch project.

Algemene voorwaarden
Privacyverklaring
Cookieverklaring