Ondernemings- & Contractenrecht

Het handelsrecht regelt de activiteiten van de handelaar, waaronder de opmaak van contracten en de algemene voorwaarden. Deze rechtstak behelst eveneens het innen van onbetaalde facturen, alsook de bescherming van de rechten van de consument. 

Opmaak van contracten

De uitoefening van handelsactiviteiten gaat hand in hand met de opmaak van degelijke en rechtsgeldige contracten waarin uw belang als onderneming centraal staat. Wij staan u bij de opmaak van dergelijke contracten bij door allereerst en vooral naar uw noden en wensen te luisteren en vervolgens contracten op maat af te leveren.

Naast het opmaken van contracten ondersteunen wij u bij het voeren van de onderhandelingen die aan een contract voorafgaan. Uw belang is immers ons belang.

Opmaak van algemene voorwaarden

Naast een sluitend en allesomvattend contract is het nodig algemene voorwaarden te voorzien. De ‘kleine lettertjes’ zoals men zegt besparen u een hoop tijd. Ze verkleinen namelijk de risico’s die u als ondernemer loopt, maar zorgen daarnaast ook voor duidelijkheid naar uw klanten toe.

Algemene voorwaarden kunnen informatie bevatten omtrent de aansprakelijkheid, betalingstermijnen, garantieperiodes etc.

Ook voor eventuele andere contractuele documenten kunt u bij FAIRWAY terecht.

Consumentenrecht

Waar u ook goederen of diensten koopt binnen de Europese Unie, u geniet als consument overal van dezelfde bescherming aangaande informatie over contracten, prijzen en betalingen, de btw, verzending en levering, garantie en annulatie. Wij adviseren u als consument en behartigen uw belangen zowel binnen als buiten de rechtbank.

Invorderingen - Incasso

Wanbetaling door eigen klanten is volgens Unizo een van de voornaamste oorzaken voor een faillissement. Wanneer uw facturen en vorderingen onbetaald blijven en eigen aanmaningen niet tot nauwelijks lijken te werken, doet u best een beroep op een specialist.

Er is immers geen enkele reden om te denken dat de hulp van een advocaat invorderingen niet de moeite loont bij het innen van onbetaalde facturen of vorderingen, of het nu gaat om enkele grote bedragen, dan wel om vele kleine bedragen.

Naast de minnelijke invordering deinzen wij er, zo dit opportuun is, niet voor terug om tot de gerechtelijke inning over te gaan. De kosten- batenanalyse en het uiteindelijke resultaat staan hierin steeds centraal. Samen met u zoeken we naar de beste oplossing op maat van uw onderneming. Wij focussen op de invordering van uw onbetaalde factuur zodat uw focus voor de volle 100 % kan liggen op uw business.

Logo

Your one-stop-shop for day-to-day business law

Locatie: Bekijk de kaart
Tel: +32 (0) 2 253 26 00
E-mail: info@fairway.law

Maak een afspraak

Neem contact op voor meer informatie of om een afspraak te maken.

info@fairway.law
Maandag - Vrijdag 09u.00-18u.00

Over ons

Dankzij onze decennialange in-house ervaring in uiteenlopende rechtsdomeinen, kan ons multidisciplinair team u optimaal bijstaan bij de meest diverse kwesties en dit tijdens alle fases van een juridisch project.

Algemene voorwaarden
Privacyverklaring
Cookieverklaring