Familierecht

Adoptie

Ervaart u problemen met een adoptie, een binnenlandse dan wel buitenlandse, een gewone dan wel volle adoptie? Een advocaat kan u bijstaan bij de opmaak van het verzoek tot adoptie, de analyse van de weigering tot adoptie en het bekomen van de toestemming tot adoptie. 

Afstamming

Zij het voor de erkenning of betwisting van de afstamming, het gelasten van een gerechtelijk onderzoek, een DNA-onderzoek, het toekennen of veranderen van een familienaam, aanpassen van de geboorteakte, … zowel vader, moeder, meemoeder en meevader die geconfronteerd worden met dergelijke problemen bieden wij assistentie.

Echtscheiding

In het geval de verstandhouding binnen een huwelijk ernstig verstoord is en u geen toekomst meer ziet in uw huwelijk kunt u alleen of in overleg met uw partner beslissen om te scheiden. Echtgenoten kunnen scheiden door onderlinge toestemming of op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk.

Het blijft natuurlijk nooit enkel bij de echtscheiding. Er zijn vaak gemeenschappelijke goederen die verdeeld moeten worden of de echtgenoten hebben samen een handelszaak. Indien de echtgenoten daarenboven samen kinderen hebben, moet hiervoor een goede, evenwichtige regeling getroffen worden, rekening houdende met ieders wensen.

Lost u bovenvermelde zaken liever buiten de rechtbank op, dan verwijzen wij u graag naar onze pagina omtrent de bemiddeling. 

Feitelijk of Wettelijk Samenwonen

Indien u feitelijk of wettelijk samenwoont met uw partner kan de verstandhouding ernstig verstoord raken, in die mate dat het u beslist het samenwonen te beëindigen. Dit mag dan minder omslachtig zijn dan een echtscheiding, vaak moet ook hier een goede, evenwichtige regeling getroffen worden.

Gedwongen opname

Een gedwongen opname is bedoeld als beschermingsmaatregel. Wie een gevaar vormt voor zichzelf of anderen kan tot opname in een psychiatrische afdeling gedwongen worden. Wij staan u graag bij in de procedures rond dergelijke gedwongen opname.

Voorlopig bewind

De tijd komt dat u of uw naasten niet meer in de mogelijkheid zijn het beheer van inkomsten en goederen waar te nemen. Personen die zich in dergelijke situatie bevinden kunnen onder voorlopige bewindvoering geplaatst worden. Het initiatief daarvoor kan komen van de te beschermen persoon zelf, familieleden of vrienden en kennissen. De vrederechter van de verblijfsplaats van de te beschermen persoon is bevoegd en stelt een bewindvoerder aan. Wij begrijpen dat bepaalde keuzes in dergelijke situaties soms moeilijk te maken zijn en staan u hierin dan ook graag met raad en daad bij.

Onderhoudsgeld of alimentatie

Problemen rond onderhoudsgeld of alimentatie, het is voor veel mensen helaas dagelijkse kost. Het onderhoudsgeld wordt niet of deels betaald, moet het onderhoudsgeld geïndexeerd worden of de alimentatie aangepast aan de leeftijd van de kinderen? Het zijn maar enkele van honderden vragen rond dit heikele punt.

Onderhoudsgeld of alimentatie: heb ik daar recht op?

Onderhoudsgeld of alimentatie voor uzelf of voor de kinderen, heb ik daar recht op en zo ja, hoe hoog mag die dan zijn? Alleen al om deze vraag te beantwoorden doet u best een beroep op een advocaat gespecialiseerd in onderhoudsgeld. Er dient immers met 1001 zaken rekening gehouden te worden. De inkomsten van de ouders, gewone kosten van het kind, buitengewone kosten van het kind, de geldende verblijfsregeling, hoogte van de kinderbijslag en bijzondere omstandigheden, het zijn maar enkele factoren die het bedrag beïnvloeden. 

 Blijf daarom niet bij de pakken zitten en bekom waar u recht op heeft met de hulp van een advocaat familierecht gespecialiseerd in onderhoudsgeld bij FAIRWAY. 

Gaat u zelf graag aan de slag met de berekening van de kost van een kind en het onderhoudsgeld voor een kind? Probeer onze online tool KidCost

Logo

Your one-stop-shop for day-to-day business law

Locatie: Bekijk de kaart
Tel: +32 (0) 2 253 26 00
E-mail: info@fairway.law

Maak een afspraak

Neem contact op voor meer informatie of om een afspraak te maken.

info@fairway.law
Maandag - Vrijdag 09u.00-18u.00

Over ons

Dankzij onze decennialange in-house ervaring in uiteenlopende rechtsdomeinen, kan ons multidisciplinair team u optimaal bijstaan bij de meest diverse kwesties en dit tijdens alle fases van een juridisch project.

Algemene voorwaarden
Privacyverklaring
Cookieverklaring