Onze aanpak

Internationaal en meertalig

Dankzij onze decennialange in-house ervaring in uiteenlopende rechtsdomeinen, kan ons multidisciplinair team u optimaal bijstaan bij de meest diverse kwesties en dit tijdens alle fases van een juridisch traject. 

Hiertoe behoren onder meer het geven van onderbouwd advies, ondersteuning bij de concretisering van de aangeboden raadgeving, eenduidige communicatie en onderhandelingen met alle betrokken partijen en tussenpersonen, vertegenwoordiging bij gerechtelijke procedures, de initiatie en opvolging van bewarende en uitvoerende maatregelen zowel vóór, tijdens als na gerechtelijke procedures, etc.

Diepgaande polyvalente knowhow

Naast ons uitgebreid binnenlands cliëntenbestand vertegenwoordigen we ook heel wat internationale particulieren en bedrijven. 

Onze medewerkers beschikken allen over een excellente talenkennis (Nederlands, Frans, Duits en Engels) zodat we u, alsook de andere partijen, steeds in de respectievelijke moedertaal kunnen benaderen.

We hebben daarenboven reeds talrijke projecten in o.a. Duitsland, Zwitserland, Liechtenstein, Frankrijk en Nederland tot een succesvol einde weten te brengen. 

Specialisatie in de kmo-sector en begeleiden van particulieren

We zijn vertrouwd met de specifieke noden en behoeften van kmo’s, zelfstandigen en vrije beroepen en we verwierven door de jaren heen een grote affiniteit met de sector. 

Wanneer we complexe juridische problemen benaderen en uiteenzetten, hanteren we een helder taalgebruik met de gangbare terminologie.

Daarnaast kunnen ook particulieren bij ons terecht met de meest uiteenlopende juridische besognes. Door de verscheidene specialisaties van onze medewerkers kunnen we de particulier en kmo de breedste juridische dienstverlening aanbieden.  

Continue feedback

U blijft te allen tijde op de hoogte over de meest recente ontwikkelingen in uw dossier. Wij informeren u steeds over alle communicatie met andere partijen, rechtbanken of tussenpersonen en overlopen in nauw overleg met u alle potentiële pistes en onze aanbevelingen in de te volgen strategie.

Transparante facturering

Vanaf de aanvang van onze samenwerking maken we steevast duidelijke afspraken over de honoraria en de kosten. We dragen resultaatgerichtheid hoog in het vaandel, maar respecteren tijdens de afwikkeling van uw dossier de vooropgestelde overeenkomst. 

Op geregelde tijdstippen stellen we u op de hoogte over de reeds geleverde prestaties en om eventuele verrassingen achteraf te vermijden maken we gebruik van tussentijdse ereloonstaten en voorafgaande provisies. U krijgt van ons steeds een volledig en gedetailleerd overzicht van de prestaties en de kosten geleverd in uw dossier. 

Onberispelijke reputatie

Aan de wieg van FAIRWAY stonden ooit de advocatenkantoren ARKALIS en DUX | LAW. Beide kantoren bouwden tijdens hun decennialange bestaan een respectabele en duurzame status op binnen het advocatenlandschap. 

ARKALIS en DUX | LAW stonden gelijk aan een vlotte reactiviteit en een uitgesproken no-nonsensebeleid. FAIRWAY neemt dit DNA helemaal over en binnen een grotere, sterkere structuur geven we meer dan ooit de voorkeur aan een realistisch en evenwichtig akkoord boven ellenlange en dure gerechtelijke procedures.   

Inzetten op bemiddeling

Bemiddeling is een alternatieve vorm van geschillenbeslechting. Het is een manier om conflicten op te lossen buiten de rechtbank. Een neutrale persoon, de bemiddelaar, zoekt samen met de betrokkenen naar een duurzame oplossing in het belang van eenieder. De bemiddeling is een proces waarbij een bemiddelaar de meningsverschillen over noodzakelijk te maken afspraken tussen de betrokken partijen in de bemiddeling helpt op te lossen.

Steeds vaker gaan we bij FAIRWAY voor de bemiddelde oplossing. Bemiddeling heeft immers een heleboel voordelen. Lees er meer over op onze pagina over de bemiddeling

Logo

Your one-stop-shop for day-to-day business law

Locatie: Bekijk de kaart
Tel: +32 (0) 2 253 26 00
E-mail: info@fairway.law

Maak een afspraak

Neem contact op voor meer informatie of om een afspraak te maken.

info@fairway.law
Maandag - Vrijdag 09u.00-18u.00

Over ons

Dankzij onze decennialange in-house ervaring in uiteenlopende rechtsdomeinen, kan ons multidisciplinair team u optimaal bijstaan bij de meest diverse kwesties en dit tijdens alle fases van een juridisch project.

Algemene voorwaarden
Privacyverklaring
Cookieverklaring