Sociaal recht

Sociaal recht omvat het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. Het is een dynamische en snel evoluerend rechtsgebied. Maatschappij en economie veranderen immers voortdurend met nieuwe uitdagingen op sociaalrechtelijke vlak tot gevolg. De wetgeving inzake arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht verandert  voortdurend. Een specialist ter zake is voor werkgever én werknemer geen overbodige luxe. 

Een advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht helpt onder andere bij het opstellen en/of onderhandelen van een arbeidscontract. Niet onbelangrijk, gezien het arbeidscontract de basis vormt voor de arbeidsverhouding tussen de werkgever en de werknemer. In die zin houdt het sociaal recht de balans tussen werkgever en werknemer. 

Ook bij een geschil tussen deze laatste kan een advocaat arbeidsrecht tussenkomen in een adviserende of onderhandelende rol. Bij een geschil of conflict op de werkvloer denken we meteen aan ontslag of ontslag om dringende reden. Echter gaat dit ook over discriminatie op de werkvloer, de arbeidsomstandigheden en loon- en arbeidsvoorwaarden. Uw advocaat kent als geen ander uw persoonlijke situatie of die van uw bedrijf en is dus best geplaatst om u bij geschillen of conflicten bij te staan. 

Tot slot kan een advocaat socialezekerheidsrecht een gepast, genuanceerd antwoord bieden op de meest uiteenlopende vragen omtrent werkloosheidsuitkeringen, pensioenen of arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.  

Vragen over uw eigen situatie? 

Indien u vragen heeft over arbeidsrecht, sociaal recht of sociale zekerheidsrecht, aarzel dan niet om ons kantoor te contacteren zodat wij u met raad en daad kunnen bijstaan.

Logo

Your one-stop-shop for day-to-day business law

Locatie: Bekijk de kaart
Tel: +32 (0) 2 253 26 00
E-mail: info@fairway.law

Maak een afspraak

Neem contact op voor meer informatie of om een afspraak te maken.

info@fairway.law
Maandag - Vrijdag 09u.00-18u.00

Over ons

Dankzij onze decennialange in-house ervaring in uiteenlopende rechtsdomeinen, kan ons multidisciplinair team u optimaal bijstaan bij de meest diverse kwesties en dit tijdens alle fases van een juridisch project.

Algemene voorwaarden
Privacyverklaring
Cookieverklaring