Gezondheidsrecht

“The time to repair the roof is when the sun is shining” (J.F. Kennedy)

Gezondheidsrecht is een van de speerpunten van FAIRWAY en deze specifieke rechtstak verdient dan ook een gespecialiseerde aanpak en benadering. “Gezondheidsrecht” is een vlag die vele ladingen dekt en kan bij FAIRWAY beter omschreven worden als “recht voor gezondheidszorgbeoefenaars” of “recht voor zorgprofessionals”. FAIRWAY levert deze zorgprofessionals, met een sterke focus op artsen, een volledige service die gaat van de begeleiding, advies en bijstand bij complexe juridische vraagstukken tot conflictoplossingen.

Artsen onderling

Artsen organiseren zich in allerlei vormen van samenwerkingsverbanden, van informele (vaak louter mondeling georganiseerde) vormen tot vennootschappen met rechtspersoonlijkheid. FAIRWAY begeleidt artsen bij het opzetten van deze structuren, bij vragen of problemen bij de uitvoering ervan (bv. uittreding, financiële discussies), of bij de beëindiging ervan. Steeds wordt de nadruk gelegd op het voorkomen van geschillen, en op alternatieve geschiloplossing wanneer geschillen zich toch voordoen.

Artsen – ziekenhuizen

FAIRWAY begeleidt artsen in alle fases van de samenwerking binnen ziekenhuizen. Dat gaat van het afsluiten van de ziekenhuisovereenkomst (bv. adviesverlening, nazicht en aanpassing), problemen die zich stellen tijdens de uitvoering ervan (bv. financiële geschillen, sancties, gevolgen van fusies) tot de beëindiging ervan (bv. opzegging door de arts of ontslag van de arts).

Artsen – overheid

Artsen komen in contact met de diverse overheden die ons land rijk is, zoals het RIZIV (controles en procedures DGEC), de Federale Toezichtcommissie of de federale en regionale overheid (in het kader van erkenningen, fusies, etc.). FAIRWAY biedt begeleiding en bijstand bij deze procedures en staat artsen bij in het kader van klachten of procedures bij de Orde der Artsen.

Artsen – patiënten

Een vierde categorie waarin FAIRWAY bijstand levert, is de relatie tussen artsen en patiënten. Binnen deze arts-patiëntrelatie kunnen vragen of problemen rijzen bij de uitoefening van de zorgrelatie. Deze juridische vraagstukken kunnen gaan over de informed consent, patiëntenrechten en gdpr. Ook op het vlak van de aansprakelijkheid voor de geleverde zorg bieden wij de arts onze ondersteuning.

Opleiding – Navorming

Gezien de jarenlange gerichte expertise in het gezondheidsrecht wordt het team onder leiding van Wim Decloedt geregeld gevraagd om een juridisch topic toe te lichten in het kader van symposia of opleidingsmomenten voor artsen (LOK, beroepsverenigingen, in house training, etc.). Deze opleidingen en navormingen kunnen vele vormen aannemen en op maat van uw organisatie worden uitgewerkt.

Logo

Your one-stop-shop for day-to-day business law

Locatie: Bekijk de kaart
Tel: +32 (0) 2 253 26 00
E-mail: info@fairway.law

Maak een afspraak

Neem contact op voor meer informatie of om een afspraak te maken.

info@fairway.law
Maandag - Vrijdag 09u.00-18u.00

Over ons

Dankzij onze decennialange in-house ervaring in uiteenlopende rechtsdomeinen, kan ons multidisciplinair team u optimaal bijstaan bij de meest diverse kwesties en dit tijdens alle fases van een juridisch project.

Algemene voorwaarden
Privacyverklaring
Cookieverklaring