Erfrecht

Wanneer er zich problemen voordoen bij de afhandeling van een nalatenschap doet u best een beroep op een advocaat erfrecht. Er komt immers heel wat bij kijken en de regels zijn vaak complex. Daarenboven ontvouwen de problemen zich in een voor de nabestaanden moeilijke periode waarin de emoties de bovenhand durven nemen. 


Waarom een advocaat erfrecht? 

Door onze jarenlange expertise en klare kijk zijn onze advocaten gespecialiseerd in het erfrecht het best geplaatst om u bij te staan van begin tot eind. 

Voelt u zich niet helemaal comfortabel bij de vereffening en de verdeling van een nalatenschap, betwisting van een testament, een schenking of aangifte van een nalatenschap? Doe dan een beroep op een specialist erfrecht. 

Minnelijke oplossing

We proberen allereerst tot een minnelijke oplossing te komen. Dit doen we door middel van dialoog en onderhandelingen. We zijn daarin de behartiger van uw belangen en zoeken naar een oplossing en een compromis voor uw erfenisdossier. 

Juridische stappen

Indien de minnelijke weg geen uitkomst biedt ondernemen we juridische stappen en wordt het geschil aan de bevoegde familierechtbank voorgelegd. We staan daarbij garant voor een minutieuze opvolging waardoor u met een gerust gemoed de zorg en opvolging van uw erfenisgeschil aan ons kan toevertrouwen. 

Bemiddelaar

U houdt het erfrechtelijk geschil liever uit de rechtbank? Ook als bemiddelaar zoeken wij samen met u graag actief naar de beste oplossing. 

Logo

Your one-stop-shop for day-to-day business law

Locatie: Bekijk de kaart
Tel: +32 (0) 2 253 26 00
E-mail: info@fairway.law

Maak een afspraak

Neem contact op voor meer informatie of om een afspraak te maken.

info@fairway.law
Maandag - Vrijdag 09u.00-18u.00

Over ons

Dankzij onze decennialange in-house ervaring in uiteenlopende rechtsdomeinen, kan ons multidisciplinair team u optimaal bijstaan bij de meest diverse kwesties en dit tijdens alle fases van een juridisch project.

Algemene voorwaarden
Privacyverklaring
Cookieverklaring