Nieuws & inzichten

Mag ik als houder van een Belgisch rijbewijs in het buitenland een voertuig besturen tijdens mijn rijverbod?

Indien u veroordeeld bent tot een verval van het recht tot sturen door een Belgische rechtbank en deze strafmaatregel in uitvoering is, geldt dit verval van het recht tot sturen enkel op Belgisch grondgebied.

U mag met andere woorden gedurende de opgelegde periode van verval geen motorvoertuig besturen in België, behoudens de eventueel door de rechtbank uitgesproken uitzonderingen met betrekking tot bepaalde categorieën van voertuigen.

Indien u als bestuurder toch wordt tegengehouden door de politie tijdens het lopende rijverbod, loopt u het risico op een bijkomende veroordeling door de politierechtbank.

De straffen die de wet voorziet, zijn niet mild.

Artikel 48 van de Wegverkeerswet bepaalt hierop volgende straffen, die in geval van herhaling verdubbeld kunnen worden:

Een gevangenisstraf van 15 dagen tot 2 jaar en / of

  • Een geldboete van 4.000 EUR tot 16.000 EUR (reeds vermenigvuldigd met de opdeciemen) en
  • Een verval van het recht tot sturen van ten minste 3 maanden en ten hoogste 5 jaar of levenslang.

Maar wat als u tijdens de periode van verval net een reis naar het buitenland geboekt hebt? Mag u in het buitenland een voertuig besturen zonder een bijkomende veroordeling te riskeren?

In beginsel mag u in het buitenland een voertuig besturen, maar aangezien u uw rijbewijs afgegeven hebt aan de griffie van de rechtbank die u heeft veroordeeld in België moet u wel over een geldig internationaal rijbewijs beschikken.

Voor het bekomen van een internationaal rijbewijs dient u zich te richten tot de gemeentediensten van uw woonplaats. Opgepast, hiervoor dient u, naast een recente pasfoto en identiteitskaart, ook uw geldig Belgisch rijbewijs mee te nemen.

Het internationaal rijbewijs is geldig voor een periode van drie jaar vanaf de uitreikingsdatum. Als uw Belgisch rijbewijs minder lang geldig is, neemt het internationaal rijbewijs die geldigheidsdatum over.

In België mag u alleen met een internationaal rijbewijs rijden als u niet ingeschreven bent in België. Als Belg moet u dus op verzoek steeds uw Belgisch rijbewijs kunnen tonen.

Wat als ik als houder van een buitenlands rijbewijs in België werd veroordeeld tot een rijverbod?

Zoals hierboven reeds werd uiteengezet, geldt het door een Belgische rechtbank opgelegd verval van het recht tot sturen enkel op Belgisch grondgebied.

Het rijverbod zal niet kunnen worden uitgevoerd indien u niet over een in België gekende woonplaats beschikt. Vooraleer de periode van het verval van het recht tot sturen kan aanvangen, dient het rijverbod namelijk eerst aan u te worden betekend.

U zal evenwel als bestuurder worden geseind bij de Belgische politiediensten. Indien u na uw veroordeling het Belgisch grondgebied zou betreden en u wordt tegengehouden door de politie, zal het opgelegde rijverbod onmiddellijk aan u worden betekend.

Om een seining bij de politie te vermijden, is het dus beter om u spontaan aan te bieden bij een politiekantoor in België (naar keuze) om het rijverbod te laten uitvoeren. De politie brengt u het rijverbod persoonlijk ter kennis, waarna het verval van het recht tot sturen op de 5de werkdag na de kennisname zal ingaan.

In beide gevallen is het evenwel verplicht dat u zich binnen de 4 werkdagen, na kennisgeving dan wel betekening, aanmeldt bij de griffie van de Belgische rechtbank die u het rijverbod opgelegd heeft. Omdat het rijverbod enkel van toepassing is in België en u uw recht tot het besturen van een voertuig niet verliest in andere landen dan België, zult u uw buitenlands rijbewijs niet moeten afgeven op de griffie. Uiteraard blijft het wel verboden om in België een motorvoertuig te besturen.

Wat als ik als houder van een Belgisch rijbewijs in het buitenland werd veroordeeld tot een rijverbod?

In eerste instantie dient u de lokale regelgeving van het desbetreffende land er op na te slaan.

Zoals hoger vermeld, zijn buitenlandse rijverboden niet van toepassing op het Belgische grondgebied.

Echter, in geval u ingevolge een rijverbod opgelegd door een buitenlandse rechtbank, uw Belgisch rijbewijs heeft moeten inleveren, kan u bij uw terugkomst in België bij de gemeentediensten van uw woonplaats een duplicaat van uw Belgisch rijbewijs aanvragen.

Dit kan evenwel enkel mits voorlegging van een attest van de buitenlandse overheid die het Belgisch rijbewijs heeft ingetrokken. Wanneer u in het bezit bent van een duplicaat van uw Belgisch rijbewijs kan u in België verder een motorvoertuig besturen.


Logo

Your one-stop-shop for day-to-day business law

Locatie: Bekijk de kaart
Tel: +32 (0) 2 253 26 00
E-mail: info@fairway.law

Maak een afspraak

Neem contact op voor meer informatie of om een afspraak te maken.

info@fairway.law
Maandag - Vrijdag 09u.00-18u.00

Over ons

Dankzij onze decennialange in-house ervaring in uiteenlopende rechtsdomeinen, kan ons multidisciplinair team u optimaal bijstaan bij de meest diverse kwesties en dit tijdens alle fases van een juridisch project.

Algemene voorwaarden
Privacyverklaring
Cookieverklaring