Nieuws & inzichten

GSM-gebruik achter het stuur: wat mag (niet)?

Sinds 3 maart 2022 is het nieuwe artikel 8.4 van de Wegcode van kracht. Dit artikel heeft als doel het gebruik van de smartphone achter het stuur tegen te gaan. Hierdoor zijn de geldboetes verhoogd, kan uw rijbewijs ingetrokken worden en kan het parket bovendien beslissen om over te gaan tot de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs op het moment dat de overtreding wordt vastgesteld. De vraag rijst dan ook wat mag en vooral wat niet mag met de gsm achter het stuur.

Wat is strafbaar?

In de wet spreekt men over “ieder ongeoorloofd gebruik van een mobiel elektronisch apparaat met een scherm tijdens het rijden”. Concreet betekent dit: niet bellen met de smartphone in de hand, niet bellen met de smartphone op de passagierszetel, de smartphone niet gebruiken als GPS indien deze niet in een geschikte houder steekt, geen sms’en of andere tekstberichten beantwoorden, geen foto’s of video’s maken tijdens het rijden,…

Kortom: u mag geen mobiele elektronische apparatuur gebruiken tijdens het rijden, tenzij deze in een daartoe specifiek bestemde houder zit. De gsm op de passagierszetel, in de bekerhouder of in de armleuning leggen en als GPS gebruiken mag dus niet. Ook indien de smartphone wel in een geschikte houder zit, mag u het toestel niet gebruiken, ook niet om even de GPS in te stellen. Het is namelijk verboden om uw toestel tijdens het rijden te ‘manipuleren’.

Welke straffen?

De straffen die zijn ingevoerd zijn niet min. Zo riskeert u een minnelijke schikking te moeten betalen van 174 euro plus administratiekosten. Bij dagvaarding voor de politierechtbank zal het bedrag van deze geldboete variëren tussen de 30 euro en de 500 euro. Dit bedrag dient bovendien verhoogd te worden met de zogeheten opdeciemen. Vandaag betekent dit dat dit bedrag vermenigvuldigd wordt met 8 om de uiteindelijke boete te bepalen. Concreet riskeert u dus een geldboete van minimaal 240 euro en maximaal 4000 euro.

Naast een geldboete riskeert u bovendien een verval van het recht tot sturen, ook bekend als een rijverbod. De duur hiervan varieert tussen 8 dagen en 5 jaar voor de hardleerse chauffeurs. De intrekking kan onmiddellijk gebeuren, dan wel op het moment dat u voor de politierechter moet verschijnen. De lokale parketten beschikken over de vrijheid om te kiezen of zij al dan niet overgaan tot onmiddellijke intrekking van uw rijbewijs. Een aantal parketten hebben reeds aangegeven dat zij dit wensen te doen. Onder meer in de gerechtelijke kantons Halle-Vilvoorde, Oost-Vlaanderen en Limburg was dit in het verleden het beleid. De kans is reëel dat dit in de toekomst opnieuw ingevoerd zal worden.

Wat mag dan nog wel?

Zoals reeds toegelicht, is het wel toegestaan om uw smartphone als GPS te gebruiken tijdens het rijden indien deze in een daartoe specifiek bestemde houder zit. Daarnaast mag u eveneens handsfree bellen of muziek afspelen met een daartoe bestemde carkit. Alleen in deze gevallen is het dus toegestaan dat uw smartphone wordt gebruikt tijdens het rijden.

Kortom: wees op uw hoede! In een tijd van slimme camera’s en toenemende controles is het kwaad rap geschied. Zelfs even een sms’je beantwoorden kan u duur te staan komen. Stel uzelf dus de vraag: is het mij (minstens) € 240 en 8 dagen rijverbod waard? Het antwoord in bijna alle gevallen: nee!

Logo

Your one-stop-shop for day-to-day business law

Locatie: Bekijk de kaart
Tel: +32 (0) 2 253 26 00
E-mail: info@fairway.law

Maak een afspraak

Neem contact op voor meer informatie of om een afspraak te maken.

info@fairway.law
Maandag - Vrijdag 09u.00-18u.00

Over ons

Dankzij onze decennialange in-house ervaring in uiteenlopende rechtsdomeinen, kan ons multidisciplinair team u optimaal bijstaan bij de meest diverse kwesties en dit tijdens alle fases van een juridisch project.

Algemene voorwaarden
Privacyverklaring
Cookieverklaring