Nieuws & inzichten

De zorgvolmacht: wie, wat, waar en vooral wanneer?

Er zijn tal van constructies mogelijk om ons voor te bereiden op de aangename, maar ook de minder aangename momenten in ons leven. Een van deze momenten is het ouder worden. Hoe kunnen we elkaar daarbij het beste en liefst zo (juridisch) waterdicht mogelijk beschermen wanneer we niet meer in staat zijn om zelf onze eigen zaken te regelen? De oplossing die dan vaak aan bod komt is de zorgvolmacht. Wat is nu eigenlijk zo’n zorgvolmacht? En vooral: wanneer doe je er een beroep op en maak je ze in orde?

De zorgvolmacht: wat is het?

Een zorgvolmacht is een document dat wordt opgesteld ter voorbereiding op een eventuele wilsonbekwaamheid. Via de zorgvolmacht wordt aan één of meerdere personen de bevoegdheid gegeven om algemene of meer specifieke handelingen te stellen. Deze handelingen kunnen betrekking hebben op het vermogen of de persoon van degene die wilsonbekwaam geworden is.

Concreet geeft de zorgvolmacht een mandaat aan een derde. Deze derde mag, in het geval u niet meer in staat bent om zelf beslissingen te nemen over uw vermogen of persoon, zelf deze beslissingen nemen of handelingen stellen.

De omvang van het mandaat wordt opgenomen in de zorgvolmacht.

Hoe gaat het in zijn werk?

Er worden door de wetgever bepaalde eisen gesteld waaraan de zorgvolmacht moet voldoen. Zo moet de zorgvolmacht geregistreerd worden in het Centraal Register voor Lastgevingen (CRL). Registratie kan gebeuren via de notaris of op de griffie van het vredegerecht. De registratie is van belang de zorgvolmacht anders geen uitwerking meer kan hebben eens de wilsonbekwaamheid is ingetreden. Door de zorgvolmacht te registeren wordt dit vermeden. Voor de registratie doet u daarom best beroep op een professional, maar niet alleen voor de registratie is de hulp van een professional aangewezen.

Het is sterk aangewezen dat u ook voor het opstellen van de zorgvolmacht een specialist onder de arm neemt. Hij of zij kan u adviseren over de omvang van de zorgvolmacht en kent ook als geen ander de implicaties binnen het erfrecht of familiaal (vermogens)recht. Een zorgvolmacht kan immers ook een belangrijke rol spelen in het kader van vermogensplanning. Net omwille van die bredere context is de hulp en het advies van een specialist aangewezen.

Wanneer begin je eraan?

Hier geldt eigenlijk maar één gouden regel. De zorgvolmacht dient alleszins opgesteld te worden voorafgaand aan het intreden van de wilsonbekwaamheid. Men kan immers geen rechtsgeldige overeenkomst meer sluiten wanneer de wilsonbekwaamheid is ingetreden. Wanneer u nog niet beschikt over een zorgvolmacht en u merkt dat uw gezondheid erop achteruit gaat, dan twijfelt u best niet langer.

Vragen?

Heeft u vragen over de praktische uitwerking van een zorgvolmacht of wenst u bijstand bij het opstellen of registreren van een zorgvolmacht? Contacteer dan een van onze specialisten!

Logo

Your one-stop-shop for day-to-day business law

Locatie: Bekijk de kaart
Tel: +32 (0) 2 253 26 00
E-mail: info@fairway.law

Maak een afspraak

Neem contact op voor meer informatie of om een afspraak te maken.

info@fairway.law
Maandag - Vrijdag 09u.00-18u.00

Over ons

Dankzij onze decennialange in-house ervaring in uiteenlopende rechtsdomeinen, kan ons multidisciplinair team u optimaal bijstaan bij de meest diverse kwesties en dit tijdens alle fases van een juridisch project.

Algemene voorwaarden
Privacyverklaring
Cookieverklaring