Nieuws & inzichten

De aansprakelijkheid van de werkgever bij een uit de hand gelopen personeelsfeest

Bent u als werkgever aansprakelijk als er iets fout loopt voor, tijdens of na het personeelsfeest? En hoe zit dat met de consumptie van alcohol? Hoewel de nieuwjaarsrecepties ook dit jaar allicht online zullen doorgaan, is een gewaarschuwd werkgever er twee waard. Wij geven u alvast enkele tips.

Een ongeval tijdens het personeelsfeest, is dat een arbeidsongeval?

Een arbeidsongeval is elk ongeval dat een werknemer tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt en dat een letsel veroorzaakt.

Is de arbeidsongevallenwet ook van toepassing op ongevallen die tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie gebeuren? De rechtspraak stelt alvast van wel. Aan de basis hiervan ligt de redenering dat het personeelslid ook tijdens een bedrijfsfeest onder het gezag staat van de werkgever. Personeelsfeesten vallen dus principieel onder de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, zélfs als de feesten in kwestie buiten de onderneming plaatsvinden en de aanwezigheid van het personeel niet verplicht is.

Wat met de dronken werknemers op weg naar huis?

Ook wanneer de werknemer op weg naar huis een ongeval zou krijgen zal er sprake zijn van een arbeidsongeval op voorwaarde dat deze werknemer een normale en niet-onderbroken weg naar huis heeft genomen.

Wanneer de werknemer in dronken toestand op weg naar huis een ongeval met derden veroorzaakt, is hij daarvoor zelf strafrechtelijk aansprakelijk. De werkgever kan hierbij wel burgerlijk aansprakelijk gesteld worden wanneer hij niet de nodige voorzorgsmaatregelen nam om dergelijke ongevallen te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld indien de werkgever onvoldoende toezicht uitoefende op het drankgebruik van zijn werknemer, toeliet dat te veel alcohol werd geserveerd tijdens een personeelsfeest, zichtbaar dronken werknemers niet tegenhield om te rijden of de werknemers zelfs aanspoorde tot overmatig alcoholgebruik.

Ben ik hiervoor verzekerd als werkgever?

Elke werkgever is verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor zijn werknemers. Een ongeval dat zich voordoet op het normale traject dat de werknemer moet afleggen om zich van zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats waar hij werkt, en omgekeerd, is in principe gedekt door de arbeidsongevallenverzekering. Daarnaast wordt de zaal waar een personeelsfeest plaatsvindt, gelijkgesteld met de arbeidsplaats, zodat ook dit traject verzekerd is.

Hoe beperk ik mijn aansprakelijkheid als werkgever?

Als werkgever bent u in principe aansprakelijk voor de schade die uw werknemer veroorzaakt tijdens de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst. Enkel bij bedrog, zware fout of vaak voorkomende lichte fout van uw werknemer bent u als werkgever niet aansprakelijk.

Voorkomen is natuurlijk nog steeds beter dan genezen. Het gevaar om aansprakelijk gesteld te worden als werkgever kan dan ook verkleind worden door het nemen van een aantal eenvoudige maatregelen.

Als werkgever bent u verplicht om een alcohol- en drugsbeleid te voeren. Hierbij is het aangewezen om in het arbeidsreglement op te nemen dat dronken zijn op het werk of een personeelsfeest als een zware fout wordt beschouwd. Verstuurt u uitnodigingen voor uw personeelsfeest, verwijs dan naar deze bepalingen in uw arbeidsreglement. Daarnaast kan ervoor gezorgd worden dat u een aantal alcoholvrije cocktails en dranken schenkt en dat u carpoolen en ‘Bob zijn’ promoot.

Op deze manier kan ook u als werkgever met een gerust hart klinken op het nieuwe jaar, cheers!

Logo

Your one-stop-shop for day-to-day business law

Locatie: Bekijk de kaart
Tel: +32 (0) 2 253 26 00
E-mail: info@fairway.law

Maak een afspraak

Neem contact op voor meer informatie of om een afspraak te maken.

info@fairway.law
Maandag - Vrijdag 09u.00-18u.00

Over ons

Dankzij onze decennialange in-house ervaring in uiteenlopende rechtsdomeinen, kan ons multidisciplinair team u optimaal bijstaan bij de meest diverse kwesties en dit tijdens alle fases van een juridisch project.

Algemene voorwaarden
Privacyverklaring
Cookieverklaring