Nieuws & inzichten

Alles over het rijverbod in België

U bent veroordeeld tot een rijverbod? Wat nu?

Wanneer de politierechtbank of de correctionele rechtbank in beroep een verval van het recht tot sturen uitspreekt, zal dit niet onmiddellijk van toepassing zijn. Met andere woorden zal u na de zitting nog huiswaarts mogen rijden.

Het rijverbod zal pas ingaan vanaf de vijfde werkdag nadat u bij de politie een document van kennisgeving van het rijverbod heeft ondertekend. Na ondertekening van dit document beschikt u dus over vier werkdagen om uw rijbewijs in te leveren ter griffie van de rechtbank die het rijverbod uitsprak.

U hoeft dit niet per se persoonlijk in te leveren, u mag dus aan iemand anders vragen om dit in uw plaats te doen op voorwaarde dat deze persoon volgende documenten kan voorleggen: zijn identiteitskaart, het ondertekend document van kennisgeving en een volmacht.

Een andere optie is het versturen van uw rijbewijs via een aangetekend schrijven gericht aan de griffie van de rechtbank mits ook kopie van de kennisgeving wordt gevoegd. Dit is uiteraard op eigen risico.

Kan ik kiezen wanneer mijn rijverbod ingaat?

Helaas kan u de periode van het rijverbod niet zelf kiezen. De start van de periode van uw rijverbod zal afhangen van de werkdruk bij het Parket van de Procureur des Konings en hoe snel zij tot uitvoering van de straffen kunnen overgaan.

In de praktijk kan het een drietal maanden duren voor u meer nieuws krijgt. U hebt dus voldoende tijd om u praktisch voor te bereiden op een periode zonder rijbewijs zoals bijvoorbeeld het organiseren van uw woon-werk verkeer, het aanschaffen van een abonnement op het openbaar vervoer of het zoeken van een veilige en reglementaire plaats om uw voertuig te stationeren.

Was u wegens omstandigheden te laat met het inleveren van uw rijbewijs?

U heeft uw rijbewijs te laat ingeleverd? Dan zal de lopende periode van het rijverbod automatisch verlengd worden met het aantal werkdagen tussen de vijfde dag na de kennisgeving en de datum van effectieve afgifte van het rijbewijs.

Let wel op voor het volgende: eens u het document van kennisgeving heeft ondertekend, begint de termijn van 4 werkdagen te lopen om uw rijbewijs in te leveren. Respecteert u dit niet, dan stelt u zich bloot aan een nieuwe overtreding!

Artikel 49/1 van de Wegverkeerswet voorziet “een geldboete van minstens 1.600 EUR (200 EUR x 8) voor hij die, nadat tegen hem een verval van het recht tot sturen werd uitgesproken, zijn rijbewijs niet inlevert binnen de door de Koning bepaalde termijn.”

En hoe zit dat dan met een weekendrijverbod?

De rechtbank kan u ook een rijverbod in het weekend en op feestdagen opleggen. Hoe werkt zo’n weekendrijverbod? Indien de rechtbank het verval van het recht tot sturen beperkt tot een rijverbod in het weekend (en op feestdagen) gaat men op dezelfde manier te werk. U dient te wachten op een uitnodiging van de politie om het document van kennisgeving te ondertekenen. Vanaf dan beschikt u over 4 werkdagen om uw rijbewijs, al dan niet persoonlijk, in te leveren op de griffie van de desbetreffende rechtbank.

Op de griffie zal men u een attest overhandigen waarmee u zich naar de gemeente dient te begeven zodat u een tijdelijk rijbewijs kan bekomen. Met dit tijdelijk rijbewijs mag u een voertuig besturen op alle weekdagen behalve gedurende het weekend en tijdens feestdagen.

Het weekendrijverbod zal ingaan vanaf 20u00 van de eerstkomende vrijdag na de vierde werkdag na de kennisgeving of om 20u00 op de vooravond van de eerste wettelijke feestdag na de vierde werkdag vanaf de kennisgeving.

Vanaf wanneer loopt het weekendrijverbod?

Vanaf vrijdag 20u00 tot en met zondag 20u00 mag u geen motorvoertuig meer besturen, alsook vanaf 20u00 op de vooravond van een wettelijke feestdag tot 20u00 van de dag van deze feestdag.

Ik werd ook veroordeeld tot het afleggen van een herstelonderzoek of rijexamen. Wat nu?

Het gaat over de zogenaamde “re-integratie voor het recht tot sturen”. Dit herstelonderzoek of herstelexamen kan bijkomend door de rechter worden opgelegd. Enkele maanden na uw veroordeling zult u een brief ontvangen van het Parket. In deze brief vindt u een lijst terug met alle instellingen waar u de herstelonderzoeken kan laten afnemen. U dient binnen één maand te laten weten welke instelling u kiest voor het afleggen van het herstelonderzoek of herstelexamen. Doet u dit niet, dan kiest het Parket zelf een instelling.

Vervolgens zult u worden gecontacteerd door de gekozen instelling en kan u, na betaling van de kostprijs, samen met hen een geschikte datum kiezen om het herstelonderzoek of herstelexamen af te leggen. Het slagen op deze herstelexamens is een voorwaarde om na de periode van het rijverbod uw rijbewijs terug te bekomen.

Hoe krijg ik mijn rijbewijs terug na een rijverbod?

Bij de inlevering van uw rijbewijs werd u normaliter medegedeeld op welke dag uw rijverbod een einde neemt. Om terug in het bezit te komen van uw rijbewijs dient u zich tijdens de openingsuren van de griffie (van 08u.30-12u.30 en van 13u.30-16u.00) opnieuw aan te melden. Indien alle maatregelen (eventuele herstelexamens bijvoorbeeld) werden nageleefd, zal men uw rijbewijs terug overhandigen.

Logo

Your one-stop-shop for day-to-day business law

Locatie: Bekijk de kaart
Tel: +32 (0) 2 253 26 00
E-mail: info@fairway.law

Maak een afspraak

Neem contact op voor meer informatie of om een afspraak te maken.

info@fairway.law
Maandag - Vrijdag 09u.00-18u.00

Over ons

Dankzij onze decennialange in-house ervaring in uiteenlopende rechtsdomeinen, kan ons multidisciplinair team u optimaal bijstaan bij de meest diverse kwesties en dit tijdens alle fases van een juridisch project.

Algemene voorwaarden
Privacyverklaring
Cookieverklaring